Skyltning & navigering

När du vandrar på Hallandsleden följer du leden med hjälp av en orange markering på träd, stolpar eller stenar och blåa skyltar med vit text "Hallandsleden".

Längs leden har arbeten gjorts för att göra det lätt att vandra. Stigar har röjts, spänger har lagts, broar har byggts, allt för att vandraren ska kunna ta sig fram obehindrat. 

På de ställen där leden viker av finns särskilt tydliga markeringar - trädvisare med orange pilar. Där leden passerar en bilväg är den utmärkt med blå väg skyltar med vit text "Hallandsleden".

(I Varberg- och Falkenbergstrakten kan det förekomma mer röd/orange band, men dessa ska fasas ut till en tydlig orange markering.)

Med omkring ca 15 kilometers mellanrum finns i ordningsställda läger- och rastplatser med vindskydd, eldstad och torrtoa. Vissa har även ved, dricksvatten och soptunnor. Använd "Kartan" och dess kategorier för att se var dessa ligger.

Hallandsleden är uppdelad i tre olika delleder. Norra, mellersta och södra. Dessa är sedan indelade i olika etapper. Samma uppdelning gäller för papperskartorna där etapperna är utmarkerade med tvärstreck. Din tur kan anpassas efter etapperna för en dagstur eller för en flerdagsvandring med övernattning i vindskydd eller på någon av boendeanläggningarna utmed leden.