Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Eller om vill du hjälpa oss felanmäla något på leden? Vi vill gärna veta!

Hallandsleden går genom Hallands alla sex kommuner. Rapportera gärna in direkt till respektive kommun om du vet vilken kommun du befinner dig i. Norra delleden tillhör Kungsbacka och Varbergs kommuner. Mellersta delleden Falkenberg och Hylte kommuner och södra delleden Halmstad och Laholms kommuner

Kungsbacka kommun

+46 (0)300 83 40 00, Felanmälan »

Varbergs kommun

+46 (0)340 880 00, Felanmälan »

Falkenbergs kommun

+46 (0)346 88 60 00, Felanmälan»

Hylte kommun

+46 (0)345 180 00, Felanmälan »

Halmstad kommun

+46(0)35 13 70 00, Felanmälan »

Laholms kommun

+46 (0)430 150 00, Felanmälan »

Allmänna frågor och frågor kring hemsidan, kontakta Region Halland, info@hallandsleden.se

Turistiska frågor, kontakta någon av de halländska turistbyråerna

Kungsbacka Turistbyrå

Stortorget, Storgatan 15, 434 30 Kungsbacka

Telefon: +46 300 83 45 95

tourist@kungsbacka.se

www.visitkungsbacka.se

Varbergs Turistinformation

Västra Vallgatan 39, 432 41 Varberg

Telefon: +46 340 868 00

tourist@varberg.se

www.visitvarberg.se

Falkenbergs Turistinformation

Holgersgatan 11, 311 34 Falkenberg

Telefon: +46 346 88 61 00

turinfo@falkenberg.se

www.visitfalkenberg.se

Hylte Turistinformation

Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk

Telefon: +46 345 180 00

kommunen@hylte.se

www.hylte.se

Halmstad Turistbyrå

Köpmansgatan 20, 301 02 Halmstad

Telefon: +46 35 12 02 00

info@tourist.halmstad.se

www.destinationhalmstad.se

Laholms Turistbyrå

Teckningsmuseet, Hästtorget, 312 80 Laholm

Telefon: + 46 430 154 50

turist@laholm.se

www.visitlaholm.se