Allemansrätten

I Sverige har vi allemansrätten. Den ger oss alla rätt att vara ute i naturen. Men den kräver samtidigt gott omdöme och ett stort ansvar. Allemansrätten innebär även att vi har vissa skyldigheter. Vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor. Vi får inte heller skada natur och djurliv.

Växter

Du får plocka vilda bär, svamp och örter som inte är fridlysta. Däremot får du inte rycka upp växter med rötterna eller bryta kvistar och grenar från växande träd och buskar.

Camping

Om du sätter upp ditt tält där det inte stör eller skadar får du normalt tälta ett dygn utan att fråga markägaren om lov.

Tomtmark

Om du avviker från leden - tänk på att allemansrätten inte gäller på tomter, åkrar, planteringar eller i trädgårdar. Passerar du hagmarker -  glöm inte stänga eventuella grindar efter dig.

Eld

Elda i de särskilda eldstäder, som finns utmed leden - där det är minst brandrisk! Om det är eldningsförbud, får du inte elda alls!

Skräp

Släng ditt skräp när du kommer hem, eller i de sopsäckar som finns utmed leden.

Hund

Hundar ska alltid vara kopplade.

Fiske

Tag reda på vilka bestämmelser som gäller innan du fiskar. Det behövs fiskekort eller särskilt tillstånd i de flesta vatten kring leden.

Jakt

Du bör undvika att vandra under den mest intensiva älgjaktsperioden i början av oktober. 

Läs mer och se film på Naturvårdsverkets hemsida.